oktober 10, 2019

Kändisar fiskar precis som alla andra

Fritidsfiske är ett av de största intressena i Sverige. Enligt HaV, eller Havs- och vattenmyndigheten, ägnade sig ca. 1,3 miljoner personer i Sverige åt fritidsfiske förra året. Åldrarna varierade också mellan 16–80 år, vilket tydligt visar att fiske är något för alla. Fritids-
Läs mer